Uddannelsen til INTEGRERET LEDERSKAB

Er du den, du reelt siger, du er?

Er du bevidsthed om, hvordan du udfolder dit potentiale indeni?

Hvordan kan du gå forrest som leder og vise vejen for andre, hvis du ikke kender vejen til din egen intuitive kapacitet og autenticitet?

Hvordan kan du tage ansvar som som leder og organisation, hvis du ikke evner at sætte en fælles kurs for din fulde besætning?

Uddannelen til integreret lederskab er en personlig indre og ydre rejse. Du må være villig til at lære dig selv at kende i dine dybder og højder – med andre ord at gøre dine egne erfaringer og give slip på tillærte programmeringer. Du må oprigtig være klar til at sige JA til en ny begyndelse og til at få sjælen med. Du lærer og får hjælp til at foretage rejsen. Du bliver derved i stand til at lede dig selv og dermed andre ved at gå forrest og vise vejen til ægte integritet og autenticitet.

Under udviklingsforløbet på uddannelsen vil du have 3 individuelle sessioner med Eva Svane, og du vil blive guidet til at få sjælen med og tage et skridt ad gangen i 8-tals rejsen. Sessionerne vil afholdes under udviklingsforløbet. Du vil blive udfordret og forstyrret på alle overbevisninger og adfærd, der hæmmer dig i at efterleve dine værdier. Under uddannelsen vil du få aktiveret glemte talenter og ressourcer, så du lettere kan udfolde dit fulde potentiale.

Eva har modet til på en empatisk måde at skære ind til essensen af lige præcis det, der forhindringer dig i at være den bedste version af dig selv.

Uddannelsen giver dig redskaberne til at:

Opnå fuld sammenhængskraft mellem dine tre indre afdelinger, nemlig sind, krop og sjæl, så du kan udtrykke din unikke tone og leve et meningsfuldt liv. Du får redskaber, så du lærer at forstå din energi og stole på din intuition. Med andre ord lærer du at holde dit fokus og øge din bevidsthed, så du ved, hvad der henholdsvis støtter og hæmmer helheden. Du bliver bevidst om dine tanker, følelser og energi, og lærer at navigere med en langt større balance og følelse af harmoni på alle dine livsområder – både personligt og professionelt.

Samtidig kan Eva holde rummet for, at du kan slippe udtjente handlemønstre og erstatte dem med støttende handlemønstre, der  fører til, at du står på et bæredygtigt fundament i dig selv. Et fundament der gør, at du kan sætte en langtidsholdbar lederkurs i din egen organisation – mellem sind, krop og sjæl og være den leder, der kan vise vejen til ægte forandringsparathed og ansvarlighed – både for individer og den organisation, du er leder for.

Du opnår en øget bevidsthed og nyt udsyn:

Du lærer at have modet til at være i “tomrummet” og hengive dig til accept af, at du ikke kan regne det næste skridt ud. Du lærer at du ikke kan fixe og løse alting med din rationelle tilgang og sunde fornuft. Du erfarer, at du rent faktisk opnår bedre resultater, når du giver slip på at regne alting ud og stoler på, at det næste skridt fører til spændende muligheder, der udvider dit perspektiv og udsyn.

Du lærer at spejle dig i andre – de øvrige ledere i gruppen og alle andre, du møder på din vej. Du kommer til at erfare, hvordan dit udsyn ekspanderer , når mødet med andre og udfordringer fører til dybe indsigter fremfor frustration og opslidende konflikter. Du lærer at balancere bundlinje og forretning med dit hjerte og sande værdiudfoldelse. Med andre ord – du kommer til at se dig selv, dine medmennesker og medarbejdere i et helt nyt lys, og du kommer til at få hjertet med i alle dine beslutninger – du bliver i stand til at være, den du i virkeligheden er.

Uddannelsen forløber over 9 måneder, hvor du arbejder med følgende:

 • Hvad vil det sige at blive bevidst om din tilstand, så du kan blive din egen virksomhedslæge og skabe sundhed på alle planer?
 • Hvad er intuition, og hvordan får du sjælen med i din ledergerning?
 • Hvad er dine sande kerneværdier, og hvordan giver du slip på tillærte programmeringer, så du kan træffe ansvarlige beslutninger, der rækker langt ud i fremtiden?
 • Hvilke hæmmende og ubevidste mønstrer udlever du, der forhindrer dig i, at opnå det du gerne vil?
 • Hvordan kan du få adgang til dine unikke talenter og ressourcer, og hvordan integrerer du dem i dit liv og arbejdsliv?
 • Hvordan bruger du din indre sammenhængskraft til at lede dig selv og andre?
 • Hvordan kan du træne integreret lederskab som en daglig muskel, så du lærer at få krop og sjæl med i dit lederskab?

Hvem er du:

 • Du er topleder/leder med mange ressourcer og har har lyst til øge din selvindsigt og øge din bevidsthed
 • Du har en længsel efter at sætte alle dine talenter, ressourcer og værdier i spil, og du har fået nok af knoklementalitet og er mæt af ydrestyring
 • Du længes efter at kende dig selv endnu dybere og er klar til at få nye indsigter og praktisere dem i handling
 • Du er bevidst om, at det du siger og gør, påvirker dine medarbejdere og medmennesker
 • Du længes efter at møde ligesindede, hvor du har mulighed for tillidsfuld udveksling og finde inspiration til, hvordan du kan bruge din ledergerning til et større formål
 • Du ønsker sparring og guidning i forhold til fremtidige valg og strategiske beslutninger
 • Du ønsker at finde ind til din unikke kerne, hvorfra du kan holde og finde balancen mellem de maskuline værdier (KPI´ere, strategier og handleplaner) og de feminine værdier (værdiudfoldelse, kreativitet og intuition)
 • Du ser dig selv som nutidens leder, men har brug for støtte til at se og forstå, hvordan du med din indflydelse kan vende mange af tidens udfordringer og ubalancer til balance og indre lederskab
 • Du har modet til at gå vejen til bevidst lederskab og være den forandring, du ønsker at se i verden

Du har sandsynligvis brug for at:

 • Få trænet din intuitive kapacitet, så du oplever større balance og mening i dit liv og arbejdsliv
 • At få trænet din kropsbevidsthed, så du kan få sjælen med på daglig basis
 • Helt konkrete redskaber og en tydelig vej, der støtter dig til at få alle dine afdelinger og medarbejdere til at sætte en fælles kurs
 • En inspirerende og autentisk sparingspartner, der støtter dig til at udvide dit perspektiv og udfordrer dig til at udfolde dit sande potentiale
 • At blive bevidst om, hvem du er kommet for at være

Sådan foregår det:

Uddannelsen foregår hos Eva Svane – Universal Lederskab i hyggelige omgivelser og tæt på skøn natur. Der er max 8 deltagere på hvert forløb, og der skal søges om optagelse, der starter med et personligt interview.

Uddannelsen kan også skræddersyes for virksomheder eller udvalgte grupper i en virksomhed og foregå hos virksomheden eller et andet aftalt sted.

Der er 7 undervisningsdage, der foregår fra kl. 10:00 – 17:00 og et dobbeltmodul (yderligere to dage) på et sted på Sjælland med overnatning og fuld forplejning.

Din investering er kr. 47.000 ex moms.

Tilmelding til udviklingsforløbet er bindende

I forløbet er inkluderet facilitering af dit eget personlige værdikompas samt opfølgning (i alt tre timer)

Samt en personlig karriereafklaringssamtale (i alt 1 time)

Udlevering af bogen: INTEGRERET LEDERSKAB med sjælens kraft af Eva Svane

.

 

​Få mit nyhedsbrev!